HTML příručka

 

 

_MG_1490i

Něco o mně

Vždy se snažím, aby z mé práce čišelo nadšení, vášeň a cit pro věc.
Ke vzniku unikátního díla často využivám fúzi tradiční kresby či malby
a digitální techniky. Tato „přidaná hodnota“ dokáže dílo nejen odlišit,
ale může být také mnohem zábavnější.
Samozřejmě mohu nabídnout také grafické zpracování dle požadavků klienta.
————————————————————————

„Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti,
kterým fantazie chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami na očích,
kteří si neumějí představit, že může být ještě něco jiného, než oni myslí, že by mělo být.“

Jan Werich

 

 

 

 

Co o  mé práci píší druzí?

Výtvarník, grafik. Narozena ve Frýdku 7. 3. 1988. Studovala grafiku, dále studium na konzervatoři v Ostravě – kresba,malba pod vedením Mgr. P. Andraškové. Zásadní inspirace pochází jednoduše z člověka. Nejen z fyzické podstaty, ale především zachycení momentálního duševního stavu. Významnou roli v její tvorbě hrají výrazné barvy, které podporují atmosféru. Transformace každodenních vjemů, zážitků a vizí. Konfrontace s realitou a sebou sama. To vše se snoubí v sebevyjádření formou expresivní malby, mnohdy figurální.

Mgr. Pavla Andrašková (pedagog, tvůrčí, vystavovatelská a pořadatelská činnost.)

————————————————————————————————————————————————

Poprvé jsem ji viděla, když jí byly 3 dny. Moc toho nenaplakala, později ani nenamluvila, a to jí zústalo dodnes. Patří mezi těch pár bytostí, které se umí vyjádřit beze slov. Studium na SŠ- INFOTECH ( obor obalová technika-počítačová grafika) ji nasměrovalo na cestu vlastní výtvarné tvorby. Přes jednoznačný a několikrát prokázaný talent ji z neznámého ( nepochopitelného) důvodu zústalo vysokoškolské studium odepřeno. Životní paradox  však v případě Jany nezabrzdil ani její invenci ani tvořivou energii a kreativitu. Ve své tvorbě se zabývá různými výtvarnými technikami, upřednostňuje kresbu, nebrání se však ani malbě a novým technikám. V součastné době ji zaujala figurální kresba, zejména lidské tělo, do něhož se promítají pocity, emoce na první pohled neviditelné. Rozpoložení postav lze vycítit z jejich pozic. Práce vyjadřují Janin záměr, ale dávají prostor k vlastnímu zamyšlení.

Jana Buštíková se nyní zabývá také počítačovou grafikou a studuje na lidové konzervatoři v Ostravě-kresbu, malbu.

Ivana Matulová (pedagog, rodinný přítel)
( roč. 1965 )